Vi är medlem och delägare i Hjerta, en organisation inom försäkring och finansiella tjänster.

 

 

Arbetssätt

Salvatore AB är specialiserat på tjänstepensioner och lösningar som är kopplat till företag, företagare, dess ledning och anställda.

 

 

Exempel på tjänster är:

-Upprättande av pensionspolicy

-uppdatering/genomgång kollektiv och lagstadgade förmåner
  (t ex. ITP, PA-03, KAP-KL, avtalspension SAF-LO)

-utredningar

-upphandlingar

-överlåtelser mellan bolag/bolagsformer

-löneväxling, avgångspension och pensionsstiftelse

Vi har tillgång till ett av marknadens främsta IT-stöd med uppgifter om våra kunders lagstadgade, kollektivavtalade, företagsägda och privata försäkringar. Systemet kan på individnivå upprätta sammanställningar som visar nuvarande försäkringar, avgifter, kalkyler, förmåner och kapital utifrån olika scenarion.

Vi har avtal med de flesta i Sverige verksamma försäkringsbolag och banker samt ett antal utvalda utländska aktörer. Våra kunder har även tillgång till våra speciellt framtagna klientförsäkringar som upphandlas regelbundet.

Se vår policy avseende hållbara investeringar här (pdf)

Referenser kan erhållas, välkommen!

 

 

 

Salvatore AB

 

Org.nr. 556567-6466

 

F-skattebevis finns

 

Bankgiro nr 5267-6053

 

Vi har Finansinspektionens tillstånd att distribuera försäkring inom samtliga livförsäkrings-klasser

 

Insuresec-licens finns

 

Kontaktperson:
Lars Falerud

e-post: lars(snabel-a)salvatore.se

035-349 52